Diploma’s /Erkenningen:

  • Bachelor Gezondheidskunde en onderwijsbevoegdheid
  • Gecertificeerd coach 
  • Certificaat EHBO & AED voor baby’s en kinderen
  • Vrijwilliger bij HartveiligWonen
  • Erkend Leerbedrijf

 sbb-beeldmerk

Geregistreerde gastouderopvang:

Het Paarse Huisje is een zelfstandige onderneming met een exploitatie vergunning van de gemeente op grond van artikel 1.46 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Dit betekent dat een klant bij het Paarse Huisje kinderopvangtoeslag kan aanvragen.

Bekijk hier de info over kinderopvangtoeslag: www.toeslagen.nl

LRKP (Landelijke register kinderopvang) nummer van Het Paarse Huisje: 208162409

Inschrijvingsnummer bij de KvK van Het Paarse Huisje: 64483355