Diploma’s /Erkenningen:

  • Bachelor Gezondheidskunde en onderwijsbevoegdheid
  • Gecertificeerd coach 
  • Certificaat EHBO & AED voor baby’s en kinderen
  • Vrijwilliger bij HartveiligWonen
  • Erkend Leerbedrijf

 sbb-beeldmerk

Geregistreerde gastouderopvang:

Het Paarse Huisje is een zelfstandige onderneming met een exploitatie vergunning van de gemeente op grond van artikel 1.46 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Dit betekent dat een klant bij het Paarse Huisje kinderopvangtoeslag kan aanvragen. Bekijk hier de info over kinderopvangtoeslag: www.toeslagen.nl 

LRKP (Landelijke register kinderopvang) nummer van Het Paarse Huisje: 208162409

Inschrijvingsnummer bij de KvK van Het Paarse Huisje: 64483355

Pedagogisch werkplan

Kind overeenkomst/ registratie:

Voordat er een overeenkomst met de ouders van een nieuw kind en Het Paarse Huisje gemaakt wordt voor plaatsing, zal er altijd eerst een kennismakingsgesprek zijn bij Het Paarse Huisje en Pauline, om kennis te maken, wederzijds vragen te kunnen stellen, de locatie te bekijken en natuurlijk om een vertrouwde verbinding te kunnen voelen. De overeenkomst krijg je van tevoren opgestuurd zodat je alvast de zakelijke kant kunt lezen, de rest volgt bij de kennismaking.